Het 7B model als basis voor vernieuwend organiseren

7B ScanIn de eerste uitgave van Coloured By hebben wij het 7B Model uit de doeken gedaan met de achterliggende visie en filosofie. Dit model geeft houvast aan ondernemers en bestuurders die echt willen vernieuwen. Het 7B Model helpt bij de positiebepaling en faciliteert bij een succesvolle implementatie van de vernieuwing. Dit op een verfrissende en integrale manier met het 7B Stappenplan en de 7B Scan. De eerste reactie van relaties op het model en onze aanpak daarin zijn lovend. Dat is mooi!

In dit artikel wordt de 7B Scan toegelicht, waarmee praktisch en snel de positiebepaling plaatsvindt. Van daaruit start de vernieuwing. Ook gaan we de diepte in met de eerste vier B’s: Business, Brains, Behaviour en Bonding.

De 7B Scan

7B ScanWij onderkennen een 7-tal met elkaar vervlochten B’s, zoals in de figuur weergegeven. Het doel van de 7B Scan is het snel en goed krijgen van inzicht in, gevoel met en bewustwording van de 7 B’s.

De 7B Scan is een volledig geautomatiseerde vragenlijst die de huidige situatie aangaande de 7 B’s spiegelt aan de gewenst situatie. De onderneming bepaalt zelf wie de scan invult (veelal het managementteam). De gekozen deelnemers ontvangen een persoonlijke inlogcode, waarmee ze de scan via internet kunnen invullen. Elke ‘B’ is voorzien van een set met vragen waar de deelnemer het ambitieniveau van benoemt en tevens een score geeft voor de huidige situatie (in de vorm van rapportcijfers).

De ingevulde scans worden gebundeld in de vorm van een bespreekstuk. Tijdens een bijeenkomst van een dagdeel worden de resultaten op een verfrissende wijze en met veel interactie behandeld. Daarvoor zijn de juiste consultants voor u geselecteerd.

Het bespreekstuk maakt het mogelijk om die elementen te behandelen die er echt toe doen. De deelnemers worden uitgedaagd om hun visie en waarneming op de B’s te delen met de anderen.

De consultant zal op basis van deze bijeenkomst een korte rapportage opstellen waarin aandacht wordt besteed aan de witte vlekken de belangrijkste acties die ondernomen moeten worden. De onderneming krijgt een plan van aanpak in handen om de vernieuwing gericht in te zetten.

Business

Vernieuwing betekent nogal wat. Dat begint met een helder beeld naar de toekomst ofwel wat wil de business op langere termijn. Er zal antwoord gevonden moeten worden op vragen zoals: hoe zit de markt echt in elkaar, waar beweegt deze naar toe, wie zijn mijn werkelijke doelgroepen van de toekomst, wat verwachten zij, wat doet de concurrent, welke bedieningsconcepten worden succesvol, hoe moet mijn organisatiestructuur daarop aansluiten en hoe krijg ik het voor elkaar dat mijn medewerkers en partners in de keten dit ook gaan beleven en doorleven?

Brains

Een vernieuwend beeld naar de toekomst is belangrijk, maar daar is wel wat voor nodig. Is er inzicht in de talenten en worden deze benut, is er voldoende innovatief vermogen, zijn de juiste competenties in huis of aangekoppeld, herkennen, erkennen en waarderen we potentials en wordt ons intellectueel eigendom beheerd? Slechts enkele vragen op dit terrein.

Behaviour

Een goed beeld naar de toekomst, een heldere structuur en de juiste talenten aan boord. Een mooie stap. Maar hoe zit het met de aansluiting van de cultuur, de normen en waarden, de benodigde gedragskenmerken, de leiderschapsstijl, de flexibiliteit van de mensen en de samenstelling van de formatie? Enkele relevante zaken om met de juiste mindset de vernieuwing te realiseren.

Bonding

Dan komt het aan op de daadwerkelijke uitrol van de plannen in de bedrijfsprocessen. Zijn deze zodanig neergezet en geïmplementeerd dat er verbeterkracht in zit, wordt er gedacht in ketens, hoe verloopt de samenwerking tussen onderdelen en mensen, is de wendbaarheid groot genoeg om op veranderingen te anticiperen en is de tevredenheid binnen de keten op niveau? Hier komt het allemaal samen. Is het hart van de onderneming gezond en klopt het hard genoeg?

Vervolg

In het volgende artikel gaan wij de diepte in met de overige drie B’s: Bytes, Bricks en Balance. En we sluiten de reeks rond het 7B Model af met een vierde artikel. Daarin wordt een situatie uit de praktijk uitgewerkt en wordt de kracht en toegevoegde waarde van het model getoond.

Dan onthullen wij tevens de meeste belangrijke “B” waar het eigenlijk allemaal mee begint…

Kunt u niet wachten op het volgende artikel, dan kunt u natuurlijk een vrijblijvend gesprek met ons aanvragen. Een mooie gelegenheid om uw specifieke situatie tegen het 7B Model aan te houden.

Het 7B Model wordt omarmd door professionele partijen. Zij hebben elk hun specifieke expertise, vullen elkaar aan en werken al meerdere jaren succesvol samen aan projecten. Hun gezamenlijke ambitie is om klanten te laten excelleren.

Auditvisory verzorgt business consultancy en projectmanagement. CB Groep biedt state of the art solutions voor uiteenlopende ICT vraagstukken, documentmanagement en printing. Tevens levert zij vernieuwende kantoorinrichting.

Indien binnen een project behoefte bestaat aan additionele expertise op een van de 7 B’s, dan worden alleen de beste partijen geraadpleegd. Alles draait om vertrouwen, samenwerking en het leveren van kwaliteit.

Onno in ‘t Veld is gastschrijver voor het Coloured By magazine en en founder van het 7B Model voor Vernieuwend Organiseren.

Laat wat van je horen

*

*