Het 7B model als basis voor vernieuwing

7B WerkwijzeIn de eerdere uitgaven van Coloured By heeft u kunnen lezen over de visie en filosofie achter het 7B Model. Deze sluiten naadloos aan op de sterk veranderende setting waarin bedrijven (commerciële ondernemingen en instellingen) momenteel zitten. Het model geeft richting aan de nodige vernieuwing en geeft handvatten om veranderingen succesvol door te voeren. Dat biedt de mogelijkheid om als bedrijf sneller en wendbaarder te zijn dan uw collega’s in de branche. Relaties die ermee werken zullen dit enthousiast beamen.

In dit artikel wordt de reeks van de 7 B’s gecompleteerd. De laatste 3 B’s: Bytes, Bricks en Balance, worden nader toegelicht. Vervolgens komt onze werkwijze aan bod waarlangs wij onze projecten uitvoeren en vernieuwingen aan de hand van het 7B Model succesvol doorvoeren. Afsluitend wordt, net als bij poolbiljart, ‘the 8-ball’ gespeeld. Deze representeert de “B” waar uw vernieuwing echt mee start!

Bytes

Vernieuwing in de huidige tijd wordt al snel gekoppeld aan innovaties op ICT-gebied. En in één adem worden Cloud computing en virtualisatie genoemd. Het is een must om als bedrijf anyplace, anytime, on any device de juiste medewerker te laten beschikken over de juiste informatie. Is uw ICT-beleid en -organisatie voor deze taak voldoende toegerust en bestaat er een integratie met de dagelijkse werkprocessen? Bricks Een werkomgeving zoals die jaren heeft bestaan, wordt steeds minder aantrekkelijk en sluit niet meer aan op de werkprocessen van heden ten dage. Zijn de inrichtingsconcepten ondersteunend aan de cultuur (samenwerkingsen omgangsvormen) en zijn deze voldoende flexibel? Kan de huisvesting mee ademen met de bedrijfsontwikkeling, ofwel kan snel ingespeeld worden op krimp en groei? Zijn er creatieve gedachten over vaste en variabele vierkante meters waar medewerkers samen een topprestatie kunnen neerzetten? Dit zijn enkele vragen waar facility managers mee worstelen.

Balance

Het doorvoeren van vernieuwingen gaat niet zonder slag of stoot. Naast de juiste mensen op de juiste plek kan voordeel behaald worden uit excellente stuurinformatie. Wat zijn de key performance indicators van de vernieuwing/organisatieverandering? Hoe wordt de beheersing van de organisatie gewaarborgd bij verdergaande vernieuwingen? Op welke slimme wijze wordt verantwoording afgelegd over de vernieuwing (introductie van sturing op outcome in plaats van op proces en output). Essentieel bij vernieuwing is het behouden van een gezond evenwicht tussen de 7 B’s en daarvoor is adequate informatie nodig die gehanteerd wordt door ervaren bestuurders/vernieuwingsmanagers.

Werkwijze

7B WerkwijzeOnze werkwijze typeert zich door snelheid, doortastendheid, interactie, resultaatgerichtheid zijn en kennisdeling. Dit is nodig, omdat vernieuwing erg vergankelijk is en de vruchten dan niet tijdig worden geplukt.

Wij starten met een scherpe intake waarin de vraag, de ambities en de beoogde vernieuwing boven tafel komen. Vervolgens wordt de 7B Scan uitgevoerd die de mogelijkheden en witte vlekken voor het bedrijf in kaart brengen. In deze fase staat interactie met sleutelfunctionarissen centraal. Met de eindverantwoordelijken van het bedrijf schetsen wij de toekomstscenario’s en de te bewandelen routes. Samen met de betrokkenen binnen het bedrijf gaan wij op pad en worden de gewenste vernieuwingen/veranderingen kordaat doorgevoerd. Op een natuurlijk moment wordt onze rol als kartrekker overgedragen aan het bedrijf. Vernieuwing moet namelijk in de genen komen van het bedrijf en haar medewerkers.

The 8-Ball

8 BallOver vernieuwing kun je blijven praten. Dat is leuk, dat geeft energie en dat is veilig. Maar heeft u the Balls om van kreet naar concreet te gaan? Zo ja, dan staan wij u graag bij met raad en daad!
Dit kunt u doen via de founder van het 7B Model en auteur van dit artikel, Onno in ’t Veld (onno@auditvisory.nl of 0615022915). Onno is eigenaar van Auditvisory, een consultancy kantoor waar u terecht kunt voor vernieuwend vermogen.

Het 7B Model wordt omarmd door professionele partijen. Zij hebben elk hun specifieke expertise, vullen elkaar aan en werken al meerdere jaren succesvol samen aan projecten. Hun gezamenlijke ambitie is om klanten te laten excelleren.

Auditvisory verzorgt business consultancy en projectmanagement. CB Groep biedt state of the art solutions voor uiteenlopende ICT vraagstukken, documentmanagement en printing. Tevens levert zij vernieuwende kantoorinrichting.

Indien binnen een project behoefte bestaat aan additionele expertise op een van de 7 B’s, dan worden alleen de beste partijen geraadpleegd. Alles draait om vertrouwen, samenwerking en het leveren van kwaliteit.

Onno in ‘t Veld is gastschrijver voor het Coloured By magazine en en founder van het 7B Model voor Vernieuwend Organiseren.

Laat wat van je horen

*

*