Werkwijze

Onze consultancy- en interim-opdrachten doorlopen een 8-tal stappen, namelijk:

  1. kennismaken en opbouwen relatie met opdrachtgever
  2. verkennen vraagstelling (achterhalen van de vraag achter de vraag)
  3. (eventueel) introduceren professional voor het maken van de beste match
  4. contracteren van de opdracht (van offerte naar opdracht)
  5. inrichten opdracht (activiteiten, planning, bemensing, informatie en communicatie)
  6. uitvoeren activiteiten en bewaken kwaliteit
  7. evalueren opdracht (en verlenen decharge aan professional)
  8. monitoren van de relatie gericht op een lerende samenwerking

In onze werkwijze draait alles om vernieuwing, kwaliteit en duurzaam resultaat.