Het 7B Model voor Het Nieuwe Werken (HNW)

7B ModelStaat HNW al geruime tijd op uw actielijst? Zo ja, dan weet u waarschijnlijk niet goed waar u moet beginnen. Twijfelt u aan de toegevoegde waarde of heeft u onvoldoende scherp hoe de bedrijfsprocessen nu lopen, de ICT is georganiseerd of hoe uw medewerkers er tegenover staan. Wij snappen dit. Dit zijn herkenbare situaties uit onze adviespraktijk. Maar er is een mogelijkheid om uw twijfels om te zetten in een overtuiging en ogenschijnlijke onmogelijkheden in kansen op succes. Het 7B Model helpt u bij de positiebepaling en faciliteert u bij een succesvolle implementatie. Daarin komen werkelijk alle facetten van HNW aan bod. Wie wil dat nou niet?

In dit artikel wordt de visie en filosofie achter het 7B Model gepresenteerd, worden de afzonderlijke B’s benoemd en een beproefd stappenplan geschetst. U kunt snel en doeltreffend aan de slag.

HNW benaderen wij integraal. Niet zoals veel commerciële partijen het eenzijdig benaderen vanuit hun expertise. Voorbeelden zijn de benadering vanuit de huisvesting (vierkante meter besparing), vanuit de gadgets (iPad introducties) of vanuit gedragsverandering (omvormen van leidinggevenden naar coaches). Het klopt allemaal, maar veelal ontbreekt het aan visie en strategie van waaruit vernieuwingen worden ingezet. Dat doen wij anders, samen met u en onze partners, dat werkt.

Het 7B Model

7B ModelWij onderkennen een 7-tal met elkaar vervlochten B’s zoals in de figuur schematisch weergegeven. Het start met de Business (strategie, marketing, etc.), waarna gezocht wordt naar de Brains (talenten, innovatief vermogen, etc.). Ook aspecten zoals cultuur en leiderschapsstijl worden geïnventariseerd (Behaviour). Essentieel is het inzicht in de bedrijfsprocessen, de samenwerking en de wendbaarheid van de organisatie (Bonding). Het locatiebeleid, de inrichtingsconcepten, de faciliteiten en de ICT worden beoordeeld op hun effectiviteit (Bytes en Bricks). Afsluitend wordt aandacht besteed aan de informatievoorziening waarmee sturing wordt gegeven aan de groei, ontwikkeling en beheersing van de onderneming. Ofwel hoe worden de afzonderlijke B’s in balans gehouden (Balance). Inzicht in, gevoel met en bewustwording van de 7 B’s luiden de verandering in.

Het 7B Stappenplan

7B WerkwijzeIn het figuur staan de stappen die wij volgen om van positiebepaling naar succesvolle implementatie te komen. Het begint met een heldere definitie van de vraag en de ambities. Vervolgens start de verkenning met behulp van de 7B Scan. Daarin vindt intensieve interactie met de organisatie plaats. De huidige situatie aangaande de 7 B’s wordt gespiegeld aan de gewenste situatie. Daaruit ontstaan de witte vlekken welke omgezet worden naar een concreet plan van aanpak. Dan volgt de bevestiging. De directie verleent haar commitment om het plan verder uit te werken. In de verdieping worden de witte vlekken aangepakt in nauwe samenwerking met de betrokkenen. Er ontstaat een vernieuwend beeld van de onderneming en haar organisatie, de blauwdruk. Aansluitend gaat de verdere uitwerking en implementatie van start, de realisatie.

Op een natuurlijk moment worden onze werkzaamheden en onze rol overgedragen aan de organisatie. Dan opereren wij vanaf de zijlijn als coach. Wij staan voor een projectmatige aanpak waarin samenwerking en kennisoverdracht centraal staan. Zo wordt onnodige afhankelijkheid van consultants voorkomen.

In het volgende artikel gaan wij de diepte in met de eerste vier B’s (Business, Brains, Behaviour en Bonding). Ook wordt de kracht en het resultaat van de 7B Scan uitgelegd. Kunt u niet wachten op het volgende artikel, dan kunt u natuurlijk een vrijblijvend gesprek met ons aanvragen. Een mooie gelegenheid om uw specifieke situatie tegen het 7B Model aan te houden.

Dat kunt u doen via de founder van het 7B Model en auteur van dit artikel, Onno in ’t Veld (onno@auditvisory.nl of 06-15022915).

Het 7B Model wordt omarmd door professionele partijen. Zij hebben elk hun specifieke expertise, vullen elkaar aan en werken al meerdere jaren succesvol samen aan projecten. Hun gezamenlijke ambitie is om klanten te laten excelleren.

Auditvisory verzorgt business consultancy en projectmanagement. CB Groep biedt state of the art solutions voor uiteenlopende ICT vraagstukken, documentmanagement en printing. Tevens levert zij vernieuwende kantoorinrichting.

Indien binnen een project behoefte bestaat aan additionele expertise op een van de 7 B’s, dan worden alleen de beste partijen geraadpleegd. Alles draait om vertrouwen, samenwerking en het leveren van kwaliteit.

Onno in ‘t Veld is gastschrijver voor het Coloured By magazine en en founder van het 7B Model voor Vernieuwend Organiseren.

Reacties

  1. Meer vrijheden voor medewerkers om hun werk qua tijden, locatie en werkwijze in te vullen op de manier die hen zelf het meest geschikt lijkt. Dit betekent dus ook minder procedures en regels rondom arbeid.

Laat wat van je horen

*

*